• 1 Hoàng Phát
  • 2 Trần Thảo Yến
  • 3 Hưng Tài
  • 4 Văn Lộc
  • 5 Thị Yến Kiều
【CHÚC MỪNG "Tấn Lộc" Quay NỔ HŨ Nhận 5.380.000 Vào Tài Khoản Shop】【"Kim Dung" Mở Acc Thử May LQ 15K Trúng Acc 68 Tướng+178 Skin】【"Phúc Tài" Mở Acc Thử May FREE 50K Trúng Acc 30 Skin Súng Vip+2500KC】【"Quỳnh Trang" Mở Acc Thử May LQ 25K Trúng Acc 82 Tướng+198 Skin】
【Năm Mới Lì Xì Giảm Giá 30-70% Toàn Bộ Acc Trong Shop-Ae Nhanh Tay Lựa 1 Acc Ưng Ý Cho Mình Nào】
LỌC THEO
Sale 70%

#1056955

● Trắng thông tin

Sever: Vũ trụ 7 sao

Hành Tinh: Xayda

Bông Tai : Có

Đăng Kí : Ảo

Sale 30-70%

XEM ACC
Thẻ 140.000 Mua Acc
Sale 70%

#1056952

● Trắng thông tin

Sever: Vũ trụ 6 sao

Hành Tinh: Xayda

Bông Tai : Có

Đăng Kí : Ảo

Sale 30-70%

XEM ACC
Thẻ 90.000 Mua Acc
Sale 70%

#1056949

● Trắng thông tin

Sever: Vũ trụ 5 sao

Hành Tinh: Xayda

Bông Tai : Có

Đăng Kí : Ảo

Sale 30-70%

XEM ACC
Thẻ 200.000 Mua Acc
Sale 70%

#1056947

● Trắng thông tin

Sever: Vũ trụ 4 sao

Hành Tinh: Xayda

Bông Tai : Có

Đăng Kí : Ảo

Sale 30-70%

XEM ACC
Thẻ 100.000 Mua Acc
Sale 70%

#1056945

● Trắng thông tin

Sever: Vũ trụ 4 sao

Hành Tinh: Xayda

Bông Tai : Có

Đăng Kí : Ảo

Sale 30-70%

XEM ACC
Thẻ 120.000 Mua Acc
Sale 70%

#1056943

● Trắng thông tin

Sever: Vũ trụ 3 sao

Hành Tinh: Xayda

Bông Tai : Có

Đăng Kí : Ảo

Sale 30-70%

XEM ACC
Thẻ 90.000 Mua Acc
Sale 70%

#1056941

● Trắng thông tin

Sever: Vũ trụ 2 sao

Hành Tinh: Xayda

Bông Tai : Có

Đăng Kí : Ảo

Sale 30-70%

XEM ACC
Thẻ 100.000 Mua Acc
Sale 70%

#1056939

● Trắng thông tin

Sever: Vũ trụ 1 sao

Hành Tinh: Xayda

Bông Tai : Có

Đăng Kí : Ảo

Sale 30-70%

XEM ACC
Thẻ 250.000 Mua Acc
Sale 70%

#1056937

● Trắng thông tin

Sever: Vũ trụ 1 sao

Hành Tinh: Xayda

Bông Tai : Có

Đăng Kí : Ảo

Sale 30-70%

XEM ACC
Thẻ 170.000 Mua Acc
Sale 70%

#1056935

● Trắng thông tin

Sever: Vũ trụ 1 sao

Hành Tinh: Xayda

Bông Tai : Có

Đăng Kí : Ảo

Sale 30-70%

XEM ACC
Thẻ 150.000 Mua Acc
Sale 70%

#1056933

● Trắng thông tin

Sever: Vũ trụ 1 sao

Hành Tinh: Xayda

Bông Tai : Có

Đăng Kí : Ảo

Sale 30-70%

XEM ACC
Thẻ 120.000 Mua Acc
Sale 70%

#1056932

● Trắng thông tin

Sever: Vũ trụ 1 sao

Hành Tinh: Xayda

Bông Tai : Có

Đăng Kí : Ảo

Sale 30-70%

XEM ACC
Thẻ 100.000 Mua Acc