• 1 Hoàng Phát
  • 2 Trần Thảo Yến
  • 3 Hưng Tài
  • 4 Văn Lộc
  • 5 Thị Yến Kiều
【CHÚC MỪNG "Tấn Lộc" Quay NỔ HŨ Nhận 5.380.000 Vào Tài Khoản Shop】【"Kim Dung" Mở Acc Thử May LQ 15K Trúng Acc 68 Tướng+178 Skin】【"Phúc Tài" Mở Acc Thử May FREE 50K Trúng Acc 30 Skin Súng Vip+2500KC】【"Quỳnh Trang" Mở Acc Thử May LQ 25K Trúng Acc 82 Tướng+198 Skin】
【Năm Mới Lì Xì Giảm Giá 30-70% Toàn Bộ Acc Trong Shop-Ae Nhanh Tay Lựa 1 Acc Ưng Ý Cho Mình Nào】
Sale 70%

#1053331

● Trắng thông tin
● Tướng: 143
● Trang Phục: 71

Tướng: 143

Skin: 71

Ngọc: 1

Rank : 0

Sale 70%

XEM ACC
Thẻ 120.000 Mua Acc
Sale 70%

#1053329

● Trắng thông tin
● Tướng: 105
● Trang Phục: 19

Tướng: 105

Skin: 19

Ngọc: 8

Rank : 0

Sale 70%

XEM ACC
Thẻ 50.000 Mua Acc
Sale 70%

#1053328

● Trắng thông tin
● Tướng: 101
● Trang Phục: 14

Tướng: 101

Skin: 14

Ngọc: 7

Rank : 0

Sale 70%

XEM ACC
Thẻ 50.000 Mua Acc
Sale 70%

#1050130

● Trắng thông tin
● Tướng: 95
● Trang Phục: 59

Tướng: 95

Skin: 59

Ngọc: 7

Rank : 0

Sale 70%

XEM ACC
Thẻ 70.000 Mua Acc
Sale 70%

#1047964

● Trắng thông tin
● Tướng: 140
● Trang Phục: 67

Tướng: 140

Skin: 67

Ngọc: 13

Rank : 0

Sale 70%

XEM ACC
Thẻ 100.000 Mua Acc
Sale 70%

#1041224

● Trắng thông tin
● Tướng: 143
● Trang Phục: 39

Tướng: 143

Skin: 39

Ngọc: 7

Rank : 0

Sale 70%

XEM ACC
Thẻ 120.000 Mua Acc
Sale 70%

#1039050

● Trắng thông tin
● Tướng: 143
● Trang Phục: 193

Tướng: 143

Skin: 193

Ngọc: 6

Rank : 0

Sale 70%

XEM ACC
Thẻ 170.000 Mua Acc
Sale 70%

#1039031

● Trắng thông tin
● Tướng: 69
● Trang Phục: 18

Tướng: 69

Skin: 18

Ngọc: 7

Rank : 0

Sale 70%

XEM ACC
Thẻ 50.000 Mua Acc
Sale 70%

#1029091

● Trắng thông tin
● Tướng: 143
● Trang Phục: 45

Tướng: 143

Skin: 45

Ngọc: 8

Rank : 0

Sale 70%

XEM ACC
Thẻ 130.000 Mua Acc
Sale 70%

#1029089

● Trắng thông tin
● Tướng: 143
● Trang Phục: 73

Tướng: 143

Skin: 73

Ngọc: 6

Rank : 0

Sale 70%

XEM ACC
Thẻ 150.000 Mua Acc
Sale 70%

#1029088

● Trắng thông tin
● Tướng: 143
● Trang Phục: 62

Tướng: 143

Skin: 62

Ngọc: 6

Rank : 0

Sale 70%

XEM ACC
Thẻ 150.000 Mua Acc
Sale 70%

#1029084

● Trắng thông tin
● Tướng: 134
● Trang Phục: 83

Tướng: 134

Skin: 83

Ngọc: 9

Rank : 0

Sale 70%

XEM ACC
Thẻ 170.000 Mua Acc